Aktualno

Do kraja ih je ljubio.

Evanđelje: Iv 13 , 1-15 Do kraja ih je ljubio.  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je […]

Aktualno

Muka Gospodina našega Isusa Krista.

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA #EvanđeljeDana: Mt 26, 14 – 27, 66 Muka Gospodina našega Isusa Krista. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pode glavarima svećeničkim i reče: […]