Vrebali su da ga uhvate, ali još nije bio došao njegov čas.

 


MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vrebali su da ga uhvate, ali još nije bio došao njegov čas.

IV. korizmeni tjedan

Petak, 27. 3. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Mudr 2, 1a.12-22; Ps 34, 17-21.23; Iv 7, 1-2.10.25-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Rupert, Lada, Peregrin


Prvo čitanje:

Mudr 2, 1a.12-22

 

Osudimo ga na smrt sramotnu.

 Čitanje Knjige Mudrosti

Krivo misle bezbožnici i ovako mudruju: »Kratkovijek je i tužan život naš, i nema lijeka kad čovjeku dođe kraj. Postavimo zasjedu pravedniku, jer nam smeta, i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. On se hvasta posjedom spoznaje o Bogu i naziva se sinom Gospodnjim. On je ukor utjelovljeni našim mislima, mučno nam je i pogledati ga. Život njegov nije kao u ostalih i njegovo je ponašanje nastrano. Smatra nas patvorinom i uklanja se od putova naših kao od nečisti. On svršetak pravednika proglašava sretnim, i hvali se da mu je Bog otac. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti, i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom, da upoznamo blagost njegovu, i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«

Tako oni misle, ali se varaju, jer ih zloća njihova zasljepljuje. Oni ne znaju tajna Božjih, ne očekuju nagradu za svetost, ne vjeruju u naknadu besprijekornim dušama.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:
Ps 34 , 17-21.23

Pripjev: 

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca.

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.

Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spašava.
Mnoge nevolje ima pravednik,
ali ga Gospodin iz svih izbavlja.

On čuva sve kosti njegove:
ni jedna mu se neće slomiti.
Gospodin izbavlja duše slugu svojih,
i neće platiti tko god se njemu utječe.

 


Evanđelje: 
Iv 7 , 1-2.10.25-30

 Vrebali su da ga uhvate, ali još nije bio došao njegov čas.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju. Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica.
Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno.Rekoše tad neki Jeruzalemci: »Nije li to onaj koga traže da ga ubiju? A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist? Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!« Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika:»Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao.«
Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas.

Riječ Gospodnja