Zar Krist dolazi iz Galileje?

 


MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zar Krist dolazi iz Galileje?

IV. korizmeni tjedan

Subota, 28. 3. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3.9bc-10.11-12; Iv 7, 40-53

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Priska, Guntram, Renata, Sonja


Prvo čitanje:

Jr 11, 18-20

 Ja bijah kao jagnje krotko što ga vode na klanje.

 Čitanje Knjige proroka Jeremije

Gospodin mi objavi te znam! Tada mi ti, Gospodine, razotkri njihove spletke. A ja bijah kao jagnje krotko što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. »Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje!« Ali ti, Gospodine nad Vojskama, suče pravedni, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 7 , 2-3.9b-12

Pripjev:

Gospodine, Bože moj, tebi se utječem.

 Gospodine, Bože moj, tebi se utječem:
od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
da mi dušu ne zgrabe kao lav

što razdire, a nema tko da izbavi.

Gospodine, dosudi mi pravo po pravosti mojoj
i po nevinosti koja je u meni.
Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna učvrsti,
pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.

Meni je štit Bog,
koji spasava čestita srca.
Bog je pravedan sudac,
on povazdan prijeti.

 

Evanđelje: Iv 7 , 40-53

 

Zar Krist dolazi iz Galileje?

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kad su neki iz naroda čuli Isusove riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?« Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.
Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše. »Zašto ga ne dovedoste?« Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili od farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona — to je prokleto!« Kaže im Nikodem — onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: »Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?« Odgovoriše mu: »Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.« I otiđoše svaki svojoj kući.

Riječ Gospodnja.