U Kraljevstvo Božje se ulazi jedino po ljubavi!

U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«  (Mt 19, 23-30)

Opasnost bogataševa života jest što sebe zna poistovjetiti s bogatstvom, skrivajući na taj način samome sebi otajstvenu prisutnost Kraljevstva i svog najdubljeg identiteta.

Kraljevstvo Božje kraljevstvo je ljubavi, i u njega se ulazi jedino po ljubavi, po darivanju sebe drugome. Darujući se, čovjek u sebi otkriva bogatstvo života koje mu je darovano, bogatstvo koje je neusporedivo veće od onoga što je on darovao.

I u tome otkriva sebe, ono što on zaista jest.


Izvor: don Boris Vidović