II DIO: SLAVLJE KRSCANSKOG OTAJSTVA

III DIO: ZIVOT U KRISTU

IV DIO: KRSCANSKA MOLITVA