Aktualno

Do kraja ih je ljubio.

Evanđelje: Iv 13 , 1-15 Do kraja ih je ljubio.  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je […]