PRODUBITE SVOJ ODNOS S BOGOM

Neka vaš dan započinje i završava s molitvom

Kada molitva uokviruje naše svakodnevno djelovanje onda je to djelovanje u životu mnogo razboritije, smirenije, svrhovitije i djelotvornije. Molitva daje one prave razloge koje ponekad u ovoj sivoj svakodnevici ne vidimo zbog različitih osobnih i društvenih pritisaka.

Pronađite nekoga kome ćete darivati ljubav

Svaki novi dan dar je Božje ljubavi. Vi tu Božju ljubav možete i trebate širiti dalje. Svakoga dana nađite nekoga kome ćete učiniti nešto dobro, a za to vam se neće moći platiti ili uzvratiti. Činite mala djela ljubavi jer ona su najbolji put produbljivanja odnosa s Bogom.

Produbite odnos sa samim sobom

Budući da Bog voli svakoga čovjeka svaki čovjek u sebi ima neprocjenjivu vrijednost. Stoga svakoga dana nastojte što više upoznati sebe. Razmišljajući i propitujući zašto nešto radite tako kako radite doći ćete do dubina duhovnoga života koje ćete uvijek iznova otkrivati i usavršavati.

Igrađujte kvalitetne odnose s drugima

Svaki bližnji u vašem životu Božji je dar vama, i vi ste Božji dar njima. Stoga svakoga dana treba raditi na produbljivanju kvalitete odnosa sa drugima. Nije dovoljno da živimo jedni pokraj drugih, potrebno je da živimo jedni za druge, jer samo tako živimo za Boga.

Euharistija kao središte odnosa

Nema dubokog odnosa s Bogom bez redovnog susreta u Svetoj misi. Nadahnjujući se na izvorima Božje Riječi i hraneći se Njegovim Tijelom u svetoj Euharistiji preobražvamo naš svakodnevni život i prikazujemo ga Bogu, te tako mijenjajući sebe mijenjamo i svijet oko sebe.


Autor: Mario Žuvela