DEVETNICA DUHU SVETOM

DEVETNICA DUHU SVETOM

Započnimo zajedno ovu najveću od devetnica: Duh Sveti je najveća Sila svemira. Puše kad hoće, koliko hoće i kamo hoće. Njemu moramo dati dužno poštovanje i slavu. Stoga je pobožnost Duhu Svetomu jedna od temeljnih i najvažnijih pobožnosti u našoj vjeri. Molitva sve može. Ono što mi ne možemo po svojim silama, moći ćemo s pomoću Božjom

Danas-zapoC48Dinje-devetnica-Duhu-Svetom-Nema-straha-za-one-koji-se-obraC487aju-za-pomoC487-Bogu-Ocu-Sinu-i-Duhu-Svetomu-bo.jpegFoto: Shutterstock

Duh Sveti je najveća Sila svemira. Puše kad hoće, koliko hoće i kamo hoće. Ne da se pokoriti, manipulirati, upotrijebiti za neke naše ciljeve, ma kako nam oni izgledali uzvišeni i sveti. On je Bog istobitan s Ocem i Sinom i od njih je nerazdvojiv, kako nas uči članak vjere Katekizma Katoličke Crkve. Njemu se smijemo obraćati samo u poniznoj i skrušenoj molitvi. Njemu moramo dati dužno poštovanje i slavu. Stoga je pobožnost Duhu Svetomu jedna od temeljnih i najvažnijih pobožnosti u našoj vjeri.

Duha Svetoga trebamo zazivati u pomoć prije svakog našeg djelovanja, a osobito prije molitve. Ako nam je tajnica kakvog zemaljskog moćnika, kojega dolazimo moliti za pomoć, prijateljica, smatramo da je već pola toga obavljeno. A, ako je ta tajnica, koja nas treba zagovarati još i njegova zaručnica, onda je stvar riješena.

Kroz Svećenički Marijanski pokret, po svome odabranom sinu don Stefanu Gobbiju, Presveta Djevica Marija naučila nas je da prije svake Krunice izmolimo tri puta ovu molitvu: „Dođi Duše Sveti po moćnom zagovoru Marije svoje preljubljene zaručnice!”

Već je sv. Dominik rekao da nema takvog problema koji ne bismo mogli riješiti po molitvi Svete Krunice, a sv. Ljudevit Marija Grignion Montfortski je rekao da će teško upasti u grijeh onaj tko svaki dan moli sva tri otajstva Marijine krunice.

Stoga, nema straha za one koji se po poniznoj Službenici Gospodnjoj obraćaju za pomoć Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetomu.

Problem nastaje kada netko, pod svaku cijenu i na neki drugi način, želi zadobiti milost koja nije u skladu s Božjom voljom i planom koji Bog ima s njime. Ponekad Bog i dopusti da mu se oduzme križ, ali i kruna vječne slave koju taj križ sa sobom donosi.

Zato molimo Presvetu Djevicu Mariju, da nam od Duha Svetoga, u ovom čudesnom vremenu, izmoli, ponajprije, dar raspoznavanja duhova, da ne budemo zavedeni. I da nam izmoli puninu milosti darova Duha Svetoga: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji, da u svemu tražimo i vršimo uvijek i samo Volju Božju.

PROMATRAJMO, I MOLIMO ZA BOŽANSKU LJUBAV

Devetnica u slavu Duha Svetoga je među svima važnija jer je ona održana od svetih Apostola i Blažene Djevice Marije u blagovaonici posljednje večere i obdarena je povlasticama i darovima Duha Svetoga, koje nam je sam Isus Krist po svojoj Muci zaslužio. To nam govori i sam Isus, kada je učenicima rekao da nam ne bi mogao poslati Duha Svetoga kad ne bi umro. „Bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.” (Iv 16,7)

Znamo dobro po vjeri, da je Duh Sveti ljubav između Vječnog Oca i Njegova Sina i zbog toga je to dar ljubavi, koji Gospodin daje našim dušama, a koji je najveći od svih darova i osobito se dopada Duhu Svetome. O tome govori i sv. Pavao u svojoj poslanici: „Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan” (Rim 5,5). Prema tome u redu je da u ovoj devetnici prije svega promatramo velike vrline božanske ljubavi, da dobijemo želju da ju postignemo i da nastojimo pobožnim djelima, osobito molitvom, biti njezini dionici, jer ju je Bog obećao onome, koji Ga za nju moli: „Otac vaš s neba obdarit će Duhom Svetim one koji ga zaištu!” (Lk 11,13)

DEVETNICA DUHU SVETOMU PO SV. ALFONSU MARIJI LIGUORIJU PRVI DAN: LJUBAV JE OGANJ KOJI GORI!

U Starom zavjetu Bog je naredio da na njegovu oltaru neprestano gori oganj: „Neka na žrtveniku trajno gori vatra; neka se ne gasi” (Lev 6,6). Sv. Grgur je rekao da su Božji oltari naša srca, gdje On hoće da uvijek gori vatra njegove ljubavi. I zato se Vječni Otac nije zadovoljio što nam je dao Isusa Krista, Sina svoga, da nas po svojoj smrti spasi, već nam je htio darovati Duha Svetoga, da stanuje u našim dušama, te ih uvijek drži zapaljene ljubavlju. I sam Isus je govorio, da je upravo došao na zemlju zapaliti naša srca tim svetim ognjem i da ništa drugo ne želi, nego da vidi kako taj oganj gori: „Oganj dođoh baciti na zemlju, i što hoću, nego da se zapali” (Lk 12,49). Ali On, zaboravivši na uvrede i nezahvalnost primljene od ljudi na zemlji, uzašavši na nebo, posla nam Duha Svetoga. O preljubezni Otkupitelju, zar nas Ti uvijek toliko ljubiš; kako u svojim mukama, tako i u svojoj Slavi? I zato se Duh Sveti htio u blagovaonici pojaviti u liku plamenih jezika: „I pokažu im se kao neki ognjem razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih.” (Dj 2,3). Prema tome sveta Crkva nalaže nam moliti: „Molimo Te, Gospodine, da nas Duh Sveti zapali onim ognjem, koji je Gospodin Isus Krist bacio na zemlju i htio da se žestoko rasplamsa.” To je bio onaj oganj koji je zapalio svece, te su za Boga činili velike stvari, ljubili neprijatelje, željeli biti prezirani, lišili se svih zemaljskih dobara i s veseljem su prigrlili muke i smrt. Ljubav ne zna biti lijena i nikad ne kaže: „Dosta je!” Duša, koja ljubi Boga, želi činiti sve, samo da mu omili i zadobije njegovu ljubav. Taj oganj se rasplamsava u razmatrajućoj molitvi: „U meni je srce gorjelo, na samu pomisao buknu bi oganj.” (Ps 39,4)

Ako dakle želimo gorjeti od ljubavi prema Bogu, obljubimo molitvu; molitva je ona blažena peć, u kojoj gori ta božanska ljubav. Bože moj, do sad nisam učinio ništa za Tebe, koji si tako velike stvari učinio za mene. Moja te hladnoća tjera na to da me odbaciš od sebe! Duše Sveti, zagrij što je hladno, oslobodi me od ove moje hladnoće i zapali u meni veliku želju da ti omilim. Ja se sada odričem svake svoje želje i htio bi prije umrijeti nego li ti se i najmanje zamjeriti. Ti si se prikazao u liku plamenih jezika,a ja ti prikazujem svoj jezik, da te više ne vrijeđa. O Bože, Ti si mi jezik dao da Te njime hvalim, a ja sam se njime služio, da Te vrijeđam i na to druge navodio. Iz svega srca žalim zbog toga. Po ljubavi Isusa Krista, koji Te je toliko proslavio svojim jezikom, učini da Te i ja od sad poštujem, neprestano Te hvaleći, zazivajući Te često u pomoć i govoreći o tvojoj dobroti i neizmjernoj ljubavi, koju zaslužuješ. Ljubim Te, moje najveće dobro, ljubim Te, Bože ljubavi! O, Marijo, Ti si zaručnica predragoga Duha Svetoga; isprosi mi ovaj sveti oganj.

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

DRUGI DAN: LJUBAV JE SVJETLO KOJE RASVJETLJUJE!

Jedna od najvećih šteta, koju nam je prouzročio Adamov grijeh je ta da nam je potamnio um po strasti, koja zasjenjuje razum. Sirote li duše, kojoj strast zapovijeda! Strast je veo, koprena, koja nam ne dopušta vidjeti istinu. Kako će bježati pred zlom onaj, koji zlo ne poznaje? Što više rastu naši grijesi, to više raste tmina. No Duh Sveti, koji se zove Preblaženo svjetlo, jest onaj, koji ne samo da zapaljuje srca da ljube, već raspršuje tminu i čini da spoznamo taštinu zemaljskih dobara, cijenu dobara vječnih, važnost spasa, vrednotu milosti, Božju dobrotu i beskrajnu ljubav, koju zaslužuje, i ljubav neizmjernu koju ima za nas. „Tjelesni čovjek ne razumije što je od Duha Božjega” (1 Kor 2,14). Čovjek zaprljan zemaljskim nasladama slabo razumije te istine i zato, nesretnik, ljubi ono što bi morao mrziti, a mrzi ono što bi morao ljubiti. Sv. Marija Magdalena vapila je: „O ljubavi nepoznavane, o ljubavi neljubljene!” Sveta Terezija je govorila da Boga ne ljube, jer Ga ne poznaju. Zato su sveci od Boga uvijek molili svjetlo: „Pošalji svjetlo, rasvijetli tmine moje! Otvori oči moje!” Bez svjetla ne možemo izbjeći propasti, niti možemo naći Boga.

O sveti i božanski Duše, ja vjerujem da si Ti pravi Bog i to isti jedini Bog s Ocem i Sinom. Ja ti se klanjam i priznajem te za darovatelja svega svjetla, kojim si mi dao da spoznam zlo, koje sam učinio uvrijedivši Te i dužnost koju imam, da Te ljubim. Hvala Ti za sve to i kajem se iz sveg srca što sam te uvrijedio. Zaslužio sam da me ostaviš u mojim tminama, ali vidim da me još nisi ostavio. Duše vječni, i nadalje me rasvjetljuj i daj mi da još više spoznam tvoju neizmjernu dobrotu. Udijeli mi jakost da Te od sada ljubim svim srcem svojim. Daj mi milost da, osim Tebe, ništa drugo ne ljubim. To Te molim po zaslugama Isusa Krista. Ljubim Te najveće moje dobro, ljubim te više nego samoga sebe. Želim biti sav tvoj, primi me i ne dopusti da se ikada više od tebe rastavim. O Marijo Majko Božja, budi mi svojim zagovorom uvijek u pomoći.

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

TREĆI DAN: LJUBAV JE VODA KOJA ZASIĆUJE!

Ljubav se također zove „živo vrelo”: živi vrutak, oganj ljubavi. Naš Otkupitelj je rekao Samarijanki: „Ako tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada” (Iv 4,14). Ljubav je voda koja zasićuje! Tko ljubi Boga svim srcem, ne traži i ne želi ništa više, jer u Bogu nalazi svako dobro. Zato zadovoljan Bogom, uvijek veselo govori: „Bog moj i sve moje! Bože moj, Ti si sve moje dobro.” Zato se Bog žali na tolike duše koje traže nevoljne i kratkotrajne naslade od stvorova, a ostavljaju Njega, neizmjerno Dobro i Vrelo svake radosti: „Mene ostaviše, Izvor vode žive, te iskopaše si studence, studence ispucane što vode držati ne mogu.” (Jr 2,13). Dakle onaj tko vjeruje i ljubi Isusa Krista bit će obdaren tolikom milošću, da će iz njegova srca, tj. iz volje, koja je kao utroba duše, poteći mnogo izvora svetih kreposti, koje mu neće služiti samo da sačuva svoj život, već da i dade život drugima. A ta voda je upravo Duh Sveti, ljubav koju je Isus Krist obećao poslati s Neba nakon svog uzašašća: „To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh, jer Isus još nije bio proslavljen” (Iv 7,39). Ključ koji otvara prolaze te blažene vode je molitva, kojom postižemo svako dobro uslijed obećanja: tražite i dobit ćete! Mi smo slijepi siromašni i slabi, ali molitva nam daje svjetlo, jakost i obilate milosti, ali hoće da Ga za njih molimo. Gospodine, daj mi tu vodu! Isuse moj, molim Te sa Samarijankom, daj mi tu vodu tvoje ljubavi, neka učini da zaboravim na zemaljsko, i da živim jedino za Tebe, koji si neizmjerno ljubazan. Natopi što je suho! Duša moja je suha zemlja, koja ne rađa ništa osim grmlja i trnja; Ti joj udahni milost, da urodi plodom slave za Tebe, prije nego li otiđe s ovoga svijeta. O izvore žive vode, o najveće dobro, koliko puta sam Te ostavio zbog blata ove zemlje, koje me udaljilo od tvoje ljubavi! O, da sam umro, a da Te nisam uvrijedio! Od sada neću više ništa tražiti,osim Tebe, Bože moj! Budi mi u pomoći i daj mi da ti budem vjeran. O Marijo, nado moja, drži me uvijek pod svojim plaštem.

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

ČETVRTI DAN: LJUBAV JE ROSA KOJA OPLOĐUJE!

Upravo tako hoće sveta Crkva da molimo: „Izljev Duha Svetoga neka očisti naša srca i oplodi nutarnjim škropljenjem svoje rose.” Ljubav oplođuje dobre želje, svete odluke i sveta djela duša a to je cvijet i plod Duha Svetoga. Ljubav se naziva rosa jer ublažuje želju zlih požuda i napasti. Zbog toga se Duh Sveti naziva „lahorom u vrućini”. Ta rosa silazi u naša srca za vrijeme molitve. Dovoljno je nekoliko minuta moliti, da se utiša svaka strast mržnje ili neuredne ljubavi ma koliko žestoka bila. „Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi” (Pj 2,4). Sveto razmišljanje je upravo ta odaja u kojoj se uređuje ljubav, koja ljubi bližnjega kao sama sebe, a Boga iznad svega. Tko ljubi Boga, ljubi molitvu a tko ne ljubi molitvu, nemoguće je da pobijedi strasti. O, Sveti i božanski Duše, neću više živjeti sebi; dane života koji mi još preostaju, želim provesti ljubeći Tebe i nastojeći ti omiljeti. Zato Te molim da mi udijeliš dar molitve. Dođi u moje srce i nauči me pravilno moliti. Daj mi jakost da ne zapustim zbog nemara molitvu u vrijeme duhovne suše, i daj mi milost da uvijek molim i to one molitve koje su tvome srcu najmilije. Ja sam se po svojim grijesima već bio izgubio, ali vidim da me ti želiš spasiti i posvetiti tolikom nježnom ljubavlju koju mi iskazuješ. I ja želim biti svet, da ti omilim i da sve više ljubim tvoju neizmjernu dobrotu. Ljubim Te, moje najveće dobro, moje sve, i jer Te ljubim, sav se tebi predajem. O, Marijo, nado moja štiti me i brani.

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

PETI DAN: LJUBAV JE MIROVANJE KOJE OKREPLJUJE!

Ljubav se naziva „umornima odmore” i „žalosnima utjeha”! Ljubav je mirovanje koje okrepljuje jer glavni zadatak ljubavi je sjediniti volju ljubitelja s Voljom Ljubljenoga. Samo u riječi: „I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Isusu Kristu” (Fil 4,7). Sv. Marija Magdalena Pacijska kada bi samo čula riječi „volja Božja”, osjetila je da se napunja radošću. U ovom životu svatko treba nositi svoj križ. Sv. Terezija je rekla da je križ težak samo za onoga koji ga vuče, a ne za onoga koji ga zagrli. Tako Gospodin zna dobro raniti i izliječiti: „On ranjava, ali i ranu povija, udara i svojom zacjeljuje rukom” (Job 5,18). Svojom slatkom pomašću Duh Sveti čini slatkima sve te naše rane i muke. Da, Gospodine, jer se tebi tako svidjelo. Kad nas uhvati strah pred vremenitim zlom, koje nam se može dogoditi, recimo: „Učini Ti, moj Bože, što god želiš; sve već sada prihvaćam.” I zato je vrlo dobro kako je sv. Terezija činila da se preko dana često prikažemo Bogu. Ah, moj Bože, koliko sam se puta, da učinim svoju volju, suprotstavio tvojoj Volji i prezreo je? Kajem se zbog toga više nego zbog ičega drugoga. Gospodine, od sada ću te ljubiti svim srcem svojim. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša! Reci mi što želiš od mene i ja ću sve učiniti. Tvoja Volja bit će uvijek jedina moja želja, jedina moja ljubav. O, Duše Sveti, pomozi mojoj slabosti! Ti si sama dobrota. Kako mogu ljubiti išta drugo osim tebe? Svojom nježnom ljubavi, prigrli k sebi sve moje osjećaje. Ostavljam sve, kako bih se samo tebi predao. Primi me i pomaži me. O, Marijo, majko moja, u tebe se uzdam!

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

ŠESTI DAN: LJUBAV JE KREPOST KOJA DAJE JAKOST!

„Jer ljubav je jaka kao smrt!” (Pj 8,6). Kao što nema snage koja bi se mogla oduprijeti smrti, tako za dušu koja ljubi, nema teškoće koju ljubav ne bi prevladala. Kada se radi o tome, da se omili ljubljenomu, ljubav prevladava sve: gubitak, prezire, muke. Ništa nije tako teško, da oganj ljubavi ne bi to mogao prevladati. To je najsigurniji znak, po kojem se raspoznaje je li duša koja istinski ljubi Boga vjerna u ljubavi kako u sreći tako i u protivštinama. Sv. Franjo Saleški je govorio da je Bog tako blag kad nas tješi, kao što je blag kada nas bičuje, jer sve čini iz ljubavi. Što nas u ovom životu više bičuje, to nas više ljubi. Sv. Ivan Krizostom je sretnijim smatrao sv. Pavla u okovima, nego kada je bio uznesen na treće Nebo. Zato su se sveti mučenici usred muka veselili i zahvaljivali Gospodinu za milost što im je dao da trpe za Njegovu ljubav. A drugi su sveci, kada nije bilo okrutnika da ih muče, postali sami svoji okrutnici, namećući si razne pokore, samo da omile Bogu. Sv. Augustin je rekao da se ne muči onaj koji ljubi, ali ako se i muči, ta mu je muka draga. U onom što se ljubi, ako se i trpi, sama se muka ljubi. O Bože duše moje, kažem da te ljubim, a što onda činim za tvoju ljubav? Ništa! To je dakle, znak da Te ne ljubim ili da Te premalo ljubim. Isuse moj, pošalji Duha Svetoga, da dođe i udijeli mi jakost, da trpim za tvoju ljubav i da učinim nešto za Tebe prije nego što me stigne smrt. Ne dopusti da umrem, ljubljeni moj Otkupitelju, ovako hladan i nezahvalan, kao što sam do sada bio! Daj mi snage da nakon tolikih grijeha kojima sam zaslužio Pakao, ljubim trpljenje. Moj Bože, Dobroto i Ljubavi, želiš stanovati u mojoj duši, iz koje sam te toliko puta istjerao; dođi, stanuj, posjeduj je i svu je učini svojom. Ja Te ljubim, Gospodine moj, a ako Te ljubim, Ti si već sa mnom. Umnoži plamenove, umnoži vezove,da ne želim, ne tražim, ne ljubim ništa drugo osim Tebe, i da tako sputan nikada se ne rastavim od tvoje ljubavi. Isuse moj, ja želim biti sav tvoj! O, Kraljice i Odvjetnice moja, Marijo, isprosi mi ljubav i ustrajnost.

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

SEDMI DAN: LJUBAV ČINI DA BOG STANUJE U DUŠI!

Duh Sveti zove se gost duše. To je ono veliko obećanje, što je Isus Krist dao, onome koji Ga ljubi, kada je rekao: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek” (Iv 14,15-16). Zato Duh Sveti ne ostavlja nikada duše ako ga ona ne istjera. On ne ostavlja, ako nije ostavljen. Bog prebiva u duši koja Ga ljubi; ali rekao je da nije zadovoljan, ako Ga ne ljubimo svim srcem. Sv. Augustin piše da rimski senat nije htio Isusa staviti među bogove govoreći da je On oholi Bog jer hoće da se njemu jedinome klanjamo. A tako i je: On neće drugoga u onom srcu koje Ga ljubi, hoće biti sam i sam da u njemu stanuje, sam da bude ljubljen, i kad vidi da nije sam, jedini koji je ljubljen, ljubomoran je. Sv. Jakov piše: Mislite li da uzalud Pismo veli: „Ljubomorno čezne za duhom što ga je nastanio u nama”? (Jak 4,5) Jednom riječju, kako kaže sv. Jeronim, Isus je ljubomoran. Zato Zaručnik nebeski hvali onu dušu, koja poput grlice živi samotna i sakrivena od svijeta, jer neće da svijet ima dio one ljubavi koju On želi za sebe. Zato i hvali svoju zaručnicu, zovuć je vrtom zatvorenim: „Ti si vrt zatvoren, sestro moja, nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapečaćen.” (Pj 4,12) Vrt je zatvoren za svaku ljubav zemaljsku. Zar možda ne zaslužuje Isus svu našu ljubav? Sve je tebi dao, ništa si nije zadržao, veli sv. Ivan Zlatousti. On ti je dao svu svoju krv i život, ne preostaje mu ništa više, što bi ti još mogao dati. Moj Bože, vidim da hoćeš da budem sav tvoj. Ja sam Te toliko puta izagnao iz svoje duše, a ti se nisi ustezao, da se opet povratiš i sa mnom sjediniš. Uzmi me svega sada u posjed. Sad se sav tebi dajem, primi me Isuse moj, i ne dopusti da i časa živim bez tvoje ljubavi. Ti tražiš mene, a ja ne tražim drugoga osim Tebe. Ti ljubiš mene,a ja ljubim Tebe. Budući da me ljubiš sveži me s tobom, da od tebe više ne otiđem. Kraljice Neba u tebe se uzdam!

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

OSMI DAN: LJUBAV JE VEZ KOJI SPAJA!

Kao što je Duh Sveti, koji je ljubav nestvorena, vez nerazrješivi, koji spaja Oca s Riječju vječnom, tako je On taj koji sjedinjuje dušu s Bogom. Sv. Augustin je rekao da je ljubav krepost, koja nas veže s Bogom. Zato je pun radosti, sv. Lovrinac Justinijanski zavapio: „Tvoj vez, o ljubavi, ima toliku snagu, da je mogao svezati Boga i spojiti Ga s našim dušama!” O ljubavi, koliko je velik tvoj vez, kojim se Bog mogao svezati? Vezovi svjetovni, vezovi su smrtni, ali vezovi Božji, vezovi su života i spasa. Tako je jer vezovi Božji, pomoću ljubavi, spajaju nas s Bogom, koji je pravi i jedini naš život. Prije dolaska Isusa Krista, ljudi su bježali pred Bogom, jer priljubljeni uz zemlju ustručavali su se sjediniti sa svojim Stvoriteljem. No Gospodin ih je tim vezovima ljubavi pritezao k sebi. Ti vezovi su dobročinstva, svjetlo, poziv k ljubavi Njegovoj,obećanje Neba, a iznad svega je bio dar, koji nam je dao Isus Krist Žrtvom na križu i Presvetim Oltarskim Sakramentom i darom Duha Svetoga. Zato je prorok zavapio: „Skini okov sa svog vrata, izgnana kćeri sionska.” (Iz 52,2) O, dušo, ti si stvorena za Nebo. Razriješi se vezova zemaljskih i spoji se vezom svete ljubavi s Bogom. Imajte ljubav, jer ona je vez savršenosti. Ljubav je vez, koji u sebi spaja sve kreposti i čini dušu savršenom. Sv. Augustin je rekao: „Ljubi i čini što hoćeš!” Ljubi Boga i čini što hoćeš, jer tko ljubi Boga, nastoji izbjeći sve što se ne mili Ljubljenomu, i gleda da mu u svemu udovolji. „Dragi moj Isuse, previše si me obvezao; da ljubim previše Te je stajalo; previše te je stajalo dok si sebi pribavio ljubav moju; previše bih bio nezahvalan kada bih Te malo ljubio ili kada bih dijelio srce svoje između stvorova i Tebe nakon što si mi dao krv i život. Želim se odreći svega i sva moja osjetila staviti u Tebe. Ali ja sam preslab da izvršim tu svoju želju; Ti koji mi je daješ daj mi jakost da je i izvršim. Rani, ljubljeni moj Isuse, slatkom strelicom svoje ljubavi moje nevoljno srce, da iznemognem od želje za tobom, da uvijek samo Tebe tražim, da za tobom jedino čeznem i Tebe uvijek nađem. Isuse moj, Tebe jedinoga hoću, i ništa više. Daj da to ponavljam cijeloga života, a posebno na smrtnom času: Samo Tebe hoću – ništa više! O, Marijo, Majko moja, učini da od sad ništa drugo ne želim, osim Boga.

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

DEVETI DAN: LJUBAV JE BLAGO SVAKOGA DOBRA!

Ljubav je ono blago za koje Evanđelje govori da treba ostaviti sve da bi se postiglo, jer ljubav nas čini dionicima prijateljstva Božjega! Sv. Augustin je rekao: „Zašto, čovječe, tražiš dobra? Traži jedino Dobro u kojem su sva dobra!” No, Boga ne možemo naći dok ne ostavimo zemaljske stvari. Sv. Terezija piše: „Odijeli srce od stvorova, i naći ćeš Boga. Tko nađe Boga nalazi što traži: „Sva radost tvoja neka bude Jahve: On će ispuniti želje tvoga srca!” (Ps 37,4) Srce čovječje neprestano traži dobra, koja ga mogu usrećiti. Ali, ako ih ide tražiti u stvorovima, koliko god da da ih primi, nikada neće biti zadovoljan; ali ako neće drugo nego Boga, Bog će zadovoljiti svim njegovim željama. Tko je na ovoj zemlji sretniji od svetih? A zašto? Zato jer oni hoće i traže jedino Boga! Neki je vladar išao u lov, pa u šumi susretne pustinjaka i upita ga što radi u toj pustinji? No pustinjak upita vladara što on tu radi. Vladar mu odgovori: „Idem u lov na divljač”. Pustinjak na to odgovori: „A ja idem u lov na Boga!” Sv. Klementu neki je okrutnik nudio zlato i drago kamenje, ako se odrekne Isusa Krista, no svetac uzdahne i zavapi: „Bog se ne zamjenjuje za malo blata!” Blago onome tko zna raspoznati ovo blago božanske ljubavi i teži da ga postigne. Tko ga postigne sam će se lišiti svega, da osim Boga, drugo ništa nema. Sv. Franjo Saleški je rekao: „Kada u kući izbije požar, stvari se bacaju kroz prozor.” Otac Pavao Seneri mlađi, veliki sluga Božji, znao je reći, da je ljubav kradljivac, koji nas lišava svih zemaljskih osjećaja, tako da govorimo: „Što drugo da želim osim Tebe Gospodine, Bože moj?” Bože moj, ja do sada nisam tražio tebe, već sebe i svoje zadovoljstvo, a time sam okretao leđa tebi, najvećem Dobru. Ali me tješi što prorok Jeremija govori da je Gospodin dobar duši koja ga traži. Ljubljeni moj Gospodine, poznajem zlo koje sam učinio ostavivši Tebe i zbog toga žalim iz sveg srca. Poznajem neizmjerno blago, a to si Ti. Neću zlorabiti to svjetlo: ja ostavljam sve i odabirem Tebe za jedinu svoju ljubav. Moj Bože, moja ljubavi, sve moje, ja Te ljubim, Tebe želim, za Tobom čeznem! Dođi, Duše Sveti, i svojim ognjem uništi u meni svaki osjećaj koji nije za Tebe! čini da ja budem sav tvoj, da sve prevladam,da ti omilim. O, Odvjetnice i Majko moja, Marijo, pomozi mi svojim zagovorom!

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

Krunica Duhu Svetomu

MOLITVA DUHU SVETOM ZA POBOŽNOST NJEGOVOJ ZARUČNICI

(Sv. Ljudevit Marija Grignion Montfortski)

O, Duše Sveti, udijeli mi sve ove milosti i zasadi, zalijevaj i uzgajaj u mojoj duši ljubeznu Mariju, to pravo Drvo života, da raste, cvjeta i donese obilne plodove života.

O, Duše Sveti, udijeli mi veliku pobožnost i veliku naklonost prema Mariji, svojoj božanskoj Zaručnici, daj da nađem veliku pomoć u njezinu majčinskom krilu i neprestano utočište, u njezinu milosrđu, da u njoj, na naravan način, oblikuješ u meni Isusa Krista,velikog i moćnog, sve do punine njegove savršene dobi. Amen.

Deseti dan (Ako netko ovu devetnicu započne na samo Spasovo, onda je potrebno još i razmišljanje za deseti dan, koje se stoga tu stavlja. Samo se po sebi razumije, da se ova Devetnica u čast Duhu Svetome može obaviti uvijek kad se želi isprositi kakva milost!)

Što više čovjek ljubi Boga, to postaje svetiji! Sv. Franjo Borgija je govorio da je molitva ono što u srce čovječje uvodi ljubav Božju: a mrtvljenje je ono što sa srca skida zemlju da ga učini sposobnim primiti oganj ljubavi. Što se više zemlje ima u srcu, to manje ima mjesta za svetu ljubav. Zato su sveci nastojali što više mrtviti svoje samoljublje i osjećaje. Svetih ima malo, ali treba živjeti s malo njih, ako se hoćemo s nekolicinom spasiti. Sv. Ivan Klimački piše: „Živi s nekolicinom, ako hoćeš da s nekolicinom kraljuješ”. Sv. Bernard kaže: „Savršeno ne može biti, nego samo izvanredno. Tko želi savršeno živjeti, treba živjeti izvanredno. Prije svega trebamo imati želju posvetiti se. Osim želje trebamo i donijeti odluku. Neki uvijek žele, ali nikako da prijeđu na djela. Sv. Terezija je govorila da se tih neodlučnih duša đavao ne boji a nasuprot njima Bog je prijatelj odvažnih duša. Đavao želi prikazati kao oholost misao da radimo puno za Boga. Bila bi oholost kad bismo se pouzdavali to činiti oslanjajući se na vlastite sile. No nije oholost odlučiti se postati svet uzdajući se u Boga i govoreći: „Sve mogu u onome koji me jača!” Treba se ohrabriti, odlučiti i započeti. Molitva sve može. Ono što mi ne možemo po svojim silama, moći ćemo s pomoću Božjom, koji je obećao, da će nam dati što god od Njega zamolimo: „Što god hoćete, ištite bit će vam!” (Iv 15,7)

Dragi moj Otkupitelju, Ti želiš moju ljubav i zapovijedaš mi, da Te ljubim. Ne, Bože moj, reći ću ti, oslanjajući se na milosrđe tvoje, ne plaše me moji počinjeni grijesi, jer njih sad mrzim više nego ikoje drugo zlo, i znam da Ti zaboravljaš na: uvrede one duše, koja se kaje i koja Te ljubi. Budući da sam Te više od drugih uvrijedio, želim Te, s tvojom pomoći, ljubiti više od drugih. Gospodine moj, Ti hoćeš da budem svet, i ja hoću biti svet, da ti omilim. Ljubim te, Dobroto neizmjerna! Sav se predajem tebi. Ti si jedino moje dobro, jedina moja ljubav. Primi me, ljubavi moja, i učini da budem sav tvoj, i nemoj dopustiti da Te ikada više uvrijedim. Daj da se sav za Tebe istrošim, kao što si se Ti sav istrošio za mene. O, Marijo, Zaručnice, koja najviše ljubiš Duha Svetoga, isprosi mi ljubav i vjernost!

Izmoli Litanije Duhu Svetomu.

LITANIJE DUHA SVETOGA

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, smiluj nam se.
Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci, smiluj nam se.
Duše Sveti, naš božanski Učitelju, smiluj nam se.
Duše Sveti, po kojem je Marija začela Spasitelja, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji stanuješ u nama, smiluj nam se.
Duše mudrosti i razuma, smiluj nam se.
Duše savjeta i jakosti, smiluj nam se.
Duše znanja i pobožnosti, smiluj nam se.
Duše straha Božjega, smiluj nam se.
Duše milosti i milosrđa, smiluj nam se.
Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti, smiluj nam se.
Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira, smiluj nam se.
Duše poniznosti i čistoće, smiluj nam se.
Duše dobrote i duhovne miline, smiluj nam se.
Duše svih milosti, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji nam pomažeš u molitvi, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa, smiluj nam se.
Duše Sveti, našeg preporođenja, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji nas ispunjaš božanskom ljubavlju, smiluj nam se.
Duše Sveti, čijom milošću postajemo djeca Božja, smiluj nam se.
Duše Sveti, koji si u slici plamena sišao na učenike, smiluj nam se.

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha oslobodi nas, Gospodine!
Od napasti zasjeda đavolskih oslobodi nas, Gospodine!
Od preuzetnosti i zdvojnosti oslobodi nas, Gospodine!
Od poricanja objavljenih istina oslobodi nas, Gospodine!
Od grešne okorjelosti i bezbožnosti oslobodi nas, Gospodine!
Od nemara za nadahnuća Tvoja oslobodi nas, Gospodine!
Od svake ljage duše i tijela oslobodi nas, Gospodine!
Od duha bludnosti oslobodi nas, Gospodine!
Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina oslobodi nas, Gospodine!
Po divnom djelovanju Tvoje milosti oslobodi nas, Gospodine!
Po bezgrešnom začeću Djevice Marije oslobodi nas, Gospodine!
Po otajstvenom začeću Isusa Krista oslobodi nas, Gospodine!
Po Tvojem silasku nad Isusa u Jordanu oslobodi nas, Gospodine!
Po Tvojem silasku nad apostole oslobodi nas, Gospodine!
Na veliki dan suda Božjega oslobodi nas, Gospodine!

Mi, grešnici Tebe molimo, usliši nas!
Da po Tebi sveto živimo Tebe molimo, usliši nas!
Da vazda budemo Tvoj sveti hram Tebe molimo, usliši nas!
Da po Tebi Bogu živimo Tebe molimo, usliši nas!
Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir Tebe molimo, usliši nas!
Da se čuvamo grijeha i zabluda Tebe molimo, usliši nas!
Da se uvijek podlažemo Božjoj istini Tebe molimo, usliši nas!
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje Tebe molimo, usliši nas!
Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

MALA KRUNICA DUHU SVETOMU

Jednostavna i lijepa krunica, koju je osmislio kapucin, fra Johan-Maria Finigan, gorljivi apostol pobožnosti Trećoj Božanskoj Osobi. Krunicu je potvrdio 1900. godine papa Laa XIII.

Krunica se moli ovako:

Vjerovanje

PRVO OTAJSTVO

Na veliko zrno: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.

Otajstvo: U Blaženoj Djevici Mariji začet je Isus po Duhu Svetomu (Lk 1,35).

Nakon otajstva na malim zrnima sedam puta: Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

DRUGO OTAJSTVO

Na veliko zrno: Pošalji Duha Svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.

Otajstvo: Duh Sveti silazi na Isusa tijekom krštenja u Jordanu (Mt 3,16).

Nakon otajstva na malim zrnima sedam puta: Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

TREĆE OTAJSTVO

Na veliko zrno: Pošalji Duha Svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.

Otajstvo: Duh Sveti odvodi Isusa u pustinju (Lk 4,1).

Nakon otajstva na malim zrnima sedam puta: Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

ČETVRTO OTAJSTVO

Na veliko zrno: Pošalji Duha Svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.

Otajstvo: Duh Sveti silazi na Crkvu – Isusove učenike (Dj 2,2).

Nakon otajstva na malim zrnima sedam puta: Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

PETO OTAJSTVO

Na veliko zrno: Pošalji Duha Svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.

Otajstvo: Duh Sveti djeluje u duši pravednika (1 Kor 3,16).

Nakon otajstva na malim zrnima sedam puta: Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlom Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u istom Duhu, što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Na kraju tri puta: Slava Ocu…, Marijo, Majko Crkve, moli za nas!

Duše Sveti, nadahni me.
Ljubavi Božja, sažeži me.
Na pravi put povedi me.
Marijo, Majko moja, pogledaj me.
S Isusom, blagoslovi me.
Od svakog zla, od svake obmane, od svake pogibelji, sačuvajte me.

Izvor: Book.hr