Vjernik je sve vrijeme spreman za konačni susret s Bogom!

U ovom evanđelju se radi o budnosti. To je držanje Kristovih učenika koji u vjeri čekaju na dolazak Kristov. Vjernik je sve vrijeme spreman za konačni susret s Bogom.

Nitko ne zna ni dana ni časa kad Gospodin dolazi. Mnogobrojna su moguća skretanja, brige, posjed i nevolje života koja nam izgledaju važni i čine da zaboravimo na najvažnije. To može biti vlastita obitelj, posjedovanje, brige, moć i ugled u poslu. Nije sve to loše. Problem počinje po riječima Isusovim ako naše srce gubimo zbog zemaljskoga, prolaznoga i pri tome se naša spremnost za vječno i trajno umanjuje. To može ići dotle da mi za zov Božji i njegov osobni dolazak nismo spremni. Kad čovjek nekamo putuje ne smije zaboraviti na cilj svoga putovanja jer tako ne će nikad na cilj doći.

U europskim zemljama sve više pada broj krštenih katolika, nedjeljnih posjetilaca. Izraelci su napuštanjem Egipatskog sužanjstva pred sobom imali put u svetu zemlju. Kad su to gubili iz vida nastao je metež i razočaranje. Kažu da velik broj ima utjecaj na vjeru ljudi. U komunizmu je bilo važno imati velik broj svojih pristaša da bi druge uvjerio u istinitost bezboštva. Isus međutim kaže: „Ne bojte se stado malo: Svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo“. Mali broj Isusovih učenika ne utječe na snagu njihova uvjerenja. Mali broj učenika je ubrzo svojom naukom preplavio Europu. Ni najmanji broj ne može zapriječiti poruku evanđelja ako dolazi iz uvjerljivog svjedočenja. U kriznim vremenima kršćanstva je bilo dovoljno da Bog podigne primjer maloga broja da se vjera obnovi.

Kršćanski život je kvasac koji sigurno donosi dobar plod, kruh za život. Kršćanin je posuda u kojoj stanuje Bog i svojom moću djeluje na okolinu. Nije dobro govoriti kako se ne može ništa. Primjer roditelja može promijeniti djecu. Gospodin dolazi nenadano kao lopov noću. Blažen je onaj koji je budan i Boga pozdravi dobrodošlicom. Pitanje glasi: Od čega živim i što vidim kao najvažnije u mom životu. Idem li za onim što me privlači i što je za moj vječni život bezvrijedno? Postoje li stvari i osobe koje otežavaju moje vlastito životno ispunjenje i priječe susret s Bogom?

Isus poziva sve slušatelje da Boga stavimo na prvom mjestu u svom životu. To je normalno jer je Bog cilj ljudskog života „Tražite ponajprije Kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, a ostalo će vam se dodati“. To znači da se upitamo koje mjesto Bog ima u našem životu i tada se sve od sebe u životu sređuje. Svakako, da je tada lakše uspostaviti pravi red u svom životu. Kome ovo s pomoću Božjom uspije, taj živi u miru. Usred sve promjenjivosti života, svih zahtjeva i briga vjernik zna da je u Božjoj ljubavi skriven i siguran. Sve kušnje i boli, ali i sve radosno i lijepo kršćanin će zahvalno primati iz ruke Božje. Onima koji Boga ljube sve su stvari na spasenje. I tko je svoje srce usidrio u nebu zna tražiti i imati blago života. On je spreman, ako Gospodin pokuca i pozove na gozbu vječnoga života. Neka zagovor Majke Božje Marije nas očuva u pravoj budnosti i prati u vječni život kod Boga. Amen!


don Luka Vuco